Xuất bản thông tin

null Ban cán sự đảng Tòa án – Viện KSND tỉnh Đồng Tháp họp đánh giá công tác phối hợp năm 2021

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Ban cán sự đảng Tòa án – Viện KSND tỉnh Đồng Tháp họp đánh giá công tác phối hợp năm 2021

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện công tác năm 2021...

= = =

 

Thực hiện quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự đảng Tòa án – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngày 21/02/2022, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đến dự, chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa 02 Ban cán sự đảng trong thời gian qua, đã kịp thời phối hợp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp, phục vụ tốt tình hình chính trị địa phương; đồng thời gợi mở những vấn đề cần tập trung bàn bạc, phối hợp giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyên Văn Hồng - Tỉnh ủy viên Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát báo cáo kết quả công tác năm 2021

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Ban cán sự đảng Tòa án – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh như: đảm bảo lịch tham gia xét xử của Kiểm sát viên tham gia xét xử các vụ án dân sự, xét xử các vụ án số hóa hồ sơ, giải quyết các vụ án thụ lý trước năm 2018 còn tồn….

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Đinh Văn Dũng đánh giá cao mối quan hệ phối hợp, kết quả phối hợp giữa 02 Ban cán sự đảng trong thời gian qua. Lưu ý phát huy hơn nữa những mặt đạt được, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phục vụ tốt tình hình chính trị địa phương.

Thay mặt 02 Ban cán sự đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Văn Dũng. Sẽ phối hợp giải quyết những vấn đề đã thống nhất trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của 02 Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

                                                                                         Phòng 15