Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Tháp Mười tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm nội bộ

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Tháp Mười tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm nội bộ

Phiên tòa rút kinh nghiệm là biện pháp tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao kỹ năng trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp...

= = =

Vào ngày 04/3/2022 và ngày 09/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử dân sự rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự sơ thẩm: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giữa nguyên đơn: bà Nguyễn Thị N, ông Huỳnh Văn O, Nguyễn Thị H với bị đơn: Ông Nguyễn Thành S, và bà Nguyễn Thị Út E. Vụ án do đồng chí Nguyễn Phan Hoàng Yến - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười được phân công  tham gia phiên tòa.

 

Hình ảnh hội đồng xét xử đang hỏi đại diện nguyên đơn

Đến dự, theo tại dõi phiên tòa có đồng chí Viện trưởng Trần Văn Nguyên, và đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Viện trưởng phụ trách khâu dân sự, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười.

Đây là vụ án tranh chấp hợp đồng Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phức tạp, có tính chất điển hình, xảy ra phổ biến ở địa phương nên đã đảm bảo các tiêu chí để lựa chọn thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên khi được phân công đã thực hiện đúng hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao về việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm; Kiểm sát viên tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo câu hỏi cùng những tình huống phát sinh và dự thảo bài phát biểu quan điểm tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, của đương sự và những người tham gia phiên tòa đồng thời căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về giải quyết vụ án, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

 Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo Viện kiểm sát huyện Tháp Mười  tổ chức họp rút kinh nghiệm, có sự tham gia của đầy đủ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tham dự phiên tòa. Các ý kiến tham gia đều nhất trí  với việc đánh giá chứng cứ, quan điểm của Kiểm sát viên tham gia xét xử tại phiên tòa,  đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình tại phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, đồng thời cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện được tinh thần, ý thức trách nhiệm, vai trò, vị thế của Kiểm sát viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án. Phiên tòa rút kinh nghiệm được xem là hình­ thức tự đào tạo hiệu quả, qua đó các công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, Hành chính, Lao động, Kinh doanh thương mại, đã học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Duy Phương – Viện KSND huyện Tháp Mười