Xuất bản thông tin

null Viện KSND thành phố Hồng Ngự tiếp tục được khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Trang chủ VKS_HOCTAP_TUTUONG_ HCM

Viện KSND thành phố Hồng Ngự tiếp tục được khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự đã quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác...

= = =

         Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, của Cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự đã quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh thành công việc thường xuyên, liên tục làm cho cán bộ, công chức nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Chi bộ đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt như sinh hoạt chuyên đề gắn với những công tác trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nêu cao sự gương mẫu trong cuộc sống và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công.

Chi bộ Viện Kiểm sát thành phố Hồng Ngự nhận Giấy khen thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Do đó, thời gian qua toàn thể Cán bộ, Đảng viên tích cực làm theo gương Bác trong công việc được giao, trong quan hệ xã hội và thực hiện tốt cuộc vận động cán bộ, Kiểm sát viên“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” với 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong công tác và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Chính vì vậy, để ghi nhận những thành tích đã đạt được tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII do Thành ủy thành phố Hồng Ngự tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự đã khen thưởng đối với tập thể Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố và 01 Đảng viên của Chi bộ có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         

Đồng chí Phạm Văn Sóc - Đảng viên Chi bộ Viện Kiểm sát thành phố Hồng Ngự được biểu dương do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với những nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chi bộ xác định khâu đột phá phù hợp, sát với thực tế, gắn với công việc chuyên môn tại đơn vị. Từ đó cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện lối sống và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc của mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện đúng phương châm của Nghị quyết đại hội Chi bộ “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

          Ngọc Oanh – Viện KSND Thành phố Hồng Ngự