Xuất bản thông tin

null VKSND huyện Thanh Bình sinh hoạt chị bộ gắn liền với sinh hoạt chuyên đề

Trang chủ VKS_HOCTAP_TUTUONG_ HCM

VKSND huyện Thanh Bình sinh hoạt chị bộ gắn liền với sinh hoạt chuyên đề

Ngày 09/6/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình, tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 6 năm 2022...

= = =

Tại buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đoàn Huy – Ủy viên ban Thường vụ Huyện Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện; đồng chí Nguyễn Chí Công – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng, cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

 

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Chí Công – Huyện Ủy viên, Bí thư chi bộ đã triển khai nội dung sinh hoạt, chuyển tải những thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật, phổ biến quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể Chi bộ. Qua tổng hợp kết quả thảo luận, đồng chí Bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính trị trong tháng 6/2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2022 đề ra những nhiệm vụ cụ thể và phân công cho từng đảng viên thực hiện, đảm bảo chất lượng của buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng hướng dẫn số 12/HD-BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp theo buổi làm việc đồng chí Trần Thị Diễm – Chi uỷ viên, Phó Viện trưởng báo cáo chuyên đề “án trả hồ sơ điều tra bổ sung”.Qua chuyên đề đồng chí Diễm đã triển khai cho các đảng viên nắm rõ được thực trạng án trả hồ sơ điều tra bổ sung tại đơn vị trong thời gian qua, nguyên nhân, cũng như đưa ra những quy định của pháp luật và nêu ra các giải pháp nhằm nâng cao trong công tác này.

Thông qua chuyên đề nêu ra tại buổi sinh hoạt được các đảng viên tích cực, sôi nổi phát biểu, trong đó có nhiều tham luận như: nhận thức mới về vai trò của công tố trong tố tụng hình sự; vai trò của kiểm sát tuân theo pháp luật; chế ước quyền lực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; vai trò của Viện kiểm sát trong giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của liên ngành tố tụng. Những tham luận đã làm rõ một số nội dung về thực tiễn vai trò của Viện kiểm sát mà đơn vị đã thực hiện trong giai đoạn hiện nay, thể hiện khát vọng cống hiến để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Chí Công – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng biểu dương tinh thần trách nhiệm của đảng viên đã chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt cũng như ghi nhận các ý kiến thảo luận sâu sắc, có trọng tâm, chất lượng gắn liền với công tác nghiệp vụ tại đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, để xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh thì phải: xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố, gắn công tố với điều tra, tăng cường yêu cầu kiểm tra xác minh, yêu cầu điều tra; nâng cao vai trò kiểm sát tuân theo pháp luật, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tố tụng, áp dụng linh hoạt mọi biện pháp kiểm sát, kịp thời kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Đặc biệt, đồng chí Công nhấn mạnh, Viện kiểm sát cần chủ động phối hợp với các ngành giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

 

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đoàn Huy – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, đánh giá cao chất lượng sinh hoạt và công tác chuẩn bị của Chi bộ VKS, việc lựa chọn nội dung sinh hoạt sát với tình hình của đơn vị, đồng chí tin tưởng Chi bộ Viện kiểm sát sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đáp ứng tốt nhiệm vụ Chính trị trong tình hình mới.

Văn Luân