Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Lai Vung đón tiếp đoàn Thanh tra, Kiểm tra Viện KSND tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Lai Vung đón tiếp đoàn Thanh tra, Kiểm tra Viện KSND tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 16/6/2022, Đoàn thanh tra, kiểm tra Viện KSND tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn kiểm tra Viện KSND huyện Lai Vung

= = =

 

         Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-VKS ngày 24/01/2022 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 15/01/2022 của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2022.

        Sáng ngày 16/6/2022, Đoàn thanh tra, kiểm tra Viện KSND tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm án hình sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 06 tháng đầu năm 2022 kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2021, tại Viện KSND huyện Lai Vung.

Đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành làm việc

        Thay mặt Lãnh đạo Viện, đồng chí Lê Văn Út – Phó Viện trưởng - Viện KSND huyện Lai Vung thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác theo nội dung Quyết định thanh tra và Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2021. Theo đó, 06 tháng đầu năm 2022, Viện KSND huyện Lai Vung đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức, quán triệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm sát viên đã chủ động kiểm sát chặt chẽ và phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án; không xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Tích cực tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nhằm nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, công tác phát hiện vi phạm được tăng cường hơn, góp phần đảm bảo tốt hơn việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng. Quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp ở địa phương được tăng cường, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận nhân dân quan tâm. Phát biểu chỉ đạo tại buổi thanh tra, kiểm tra đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao những chuyển biến rất tích cực của Viện KSND huyện Lai Vung. Đồng chí chỉ đạo tất cả cán bộ, Kiểm sát viên phải nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót mà đoàn thanh tra đã chỉ ra; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy chế nghiệp vụ của Ngành để đảm bảo hoàn thành tốt công tác 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đề ra.

        Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn, đồng chí Lê Văn Út -  Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Lai Vung thay mặt cán bộ, Kiểm sát viên tiếp thu đầy đủ nhận xét, đánh giá và các thiếu sót, tồn tại mà đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra để chỉ đạo đơn vị khắc phục và rút kinh nghiệm kịp thời nhằm hoàn thành tốt kế hoạch công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát Đồng Tháp và đơn vị đã đề ra.

Nguyễn Thanh