Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Chi Cục THADS Tp Cao Lãnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Chi Cục THADS Tp Cao Lãnh

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh đã tiến hành hoạt động trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh...

= = =

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh đã tiến hành hoạt động trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thành Công - Viện trưởng, Kiểm sát viên trung cấp làm trưởng đoàn cùng một số Kiểm sát viên của đơn vị.

Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh có các đồng chí: Phạm Văn Dũng - Chi Cục trưởng; Đ/c Nguyễn Trọng Tồn - Phó Chi Cục trưởng cùng các Chấp hành viên và Thẩm tra viên trong đơn vị.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thành viên Đoàn tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu.

Thành viên Đoàn trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách

Qua công tác kiểm sát, Đoàn nhận thấy: Lãnh đạo Chi cục Thi hành án quan tâm chỉ đạo giải quyết chặt chẽ, đúng quy định về trình tự, thời gian giải quyết các vụ việc phát sinh, cụ thể: lựa chọn bố trí công chức có kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo mọi khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến hoạt động tư pháp đều được xem xét giải quyết kịp thời. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo sau khi tiếp nhận đều được phân loại, vào sổ, lập hồ sơ giải quyết theo quy trình và thời hạn giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, cụ thể:

Về công tác lập, sử dụng sổ sách: khi nhận đơn cán bộ - Chi cục Thi hành án dân sự có lập các loại sổ sách để theo dõi theo quy định như sổ tiếp công dân; Sổ nhận đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị phản ánh trong công tác THADS;... Đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vào sổ thụ lý riêng, phân loại đơn đúng quy định. Các sổ sách đều ghi chép sạch sẽ, đầy đủ cột mục như: ngày, tháng, năm nhận đơn; họ tên, địa chỉ người gửi đơn; phân loại đơn; nội dung đơn; kết quả giải quyết,...  

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn: Ngay sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, Lãnh đạo Chi cục kịp thời phân công Thẩm tra viên giải quyết, thẩm quyền, thời hạn giải quyết đơn khiếu nại và biểu mẫu đúng theo quy định của Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định quy trình tiếp nhận, x lý, gii quyết đơn khiếu ni, t cáo trong Thi hành án dân sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh trong quá trình thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Việc lập, sử dụng sổ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong THADS chưa đúng theo biểu mẫu sổ nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Hồ sơ giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh L chưa được sắp xếp theo thứ tự và đánh số bút lục đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật THADS (sửa đổi, bổ sung) năm 2014; Điều 30 Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đoàn kiểm sát đã đóng góp trực tiếp tại buổi làm việc để Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh khắc phục, sau đó sẽ ban hành kết luận. Đồng chí Phạm Văn Dũng – Chi cục trưởng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đồng chí cán bộ, Thẩm tra viên thực hiện đúng biểu mẫu s sách kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Kịp thời thực hiện việc sắp xếp hồ sơ và đánh số bút lục đầy đủ theo quy định./.

Nguyễn Minh Tâm - Viện KSND thành phố Cao Lãnh