Xuất bản thông tin

null VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ tuyển thí sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ tuyển thí sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022

Công tác sơ tuyển được Ban lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp xác định là khâu quan trọng, tiền đề cho việc tuyển chọn nguồn cán bộ Kiểm sát trong tương lai...

= = =

Thực hiện Công văn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ các VKSND cấp huyện, thành phố chuyển đến. Ban sơ tuyển VKSND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành sơ tuyển đối với các thí sinh dự tuyển trên địa bàn.

Công tác sơ tuyển được Ban lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp xác định là khâu quan trọng, tiền đề cho việc tuyển chọn nguồn cán bộ Kiểm sát trong tương lai, đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu đặt ra.

Năm 2022, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã nhận được 13 hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển tại 06 địa bàn: thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Tân Hồng, huyện Thanh Bình, Tháp Mười và huyện Hồng Ngự. Các thí sinh được  phổ biến nội dung, yêu cầu, cách thức, trình tự sơ tuyển và lần lượt thực hiện quy trình: đo chiều cao, cân nặng; kiểm tra giọng nói; kiểm tra dị tật, dị hình, phỏng vấn.

Phòng 15 tiến hành Sơ tuyển thí sinh

 Công tác sơ tuyển tại VKSND tỉnh Đồng Tháp được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng. Các thí sinh tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định sơ tuyển. Ban sơ tuyển đã cấp Phiếu sơ tuyển cho các thí sinh đạt yêu cầu, sau đó báo cáo kết quả, gửi toàn bộ hồ sơ về VKSND tối cao và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội./.

 Phòng 15