Xuất bản thông tin

null Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị Đặc xá năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị Đặc xá năm 2022

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

= = =

       Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, kết quả thực hiện công tác đặc xá và tình hình thực tế công tác thi hành án phạt tù thời gian qua, ngày 01/7/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 nhân dịp Quốc khánh 02/9.

Nhằm đảm bảo công tác lập hồ sơ đề nghị đặc xá của các cơ sở giam giữ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người đang chấp hành án. Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Điều 30 Luật Đặc xá năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các Quyết định số: 104/QĐ-VKSĐT-P8, ngày 12/7/2022 và  110/QĐ-VKSĐT-P8, ngày 18 tháng 7 năm 2021 về việc trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp.

Qua kết quả trực tiếp kiểm sát, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 766/QĐ-CTN ngày 30/6/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022; Hướng dẫn số 73/HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022; Kế hoạch 345/KH-BCA-C10 ngày 05/7/2022 của Bộ Công an về triển khai thực hiện công tác Đặc xá năm 2022 và Kế hoạch số 163/KH-CAT-PC10 ngày 08/7/2022 của Công an tỉnh Đồng Tháp đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nắm rõ và thực hiện; niêm yết công khai đến từng phòng, tổ, đội và phổ biến trực tiếp đến từng người đang chấp hành án phạt tù biết và nắm rõ các quy định, điều kiện xét đặc xá năm 2022 để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của họ; việc tổ chức cho phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết đều đảm bảo đúng quy định và có 100% phạm nhân có đầy đủ điều kiện xét đặc xá viết đơn; tổ chức họp bình xét, bỏ phiếu kín, ghi biên bản kết quả họp, lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá báo cáo Hội đồng xét đề nghị đặc xá của đơn vị xét duyệt;…

Trên cơ sở kết quả họp của Hội đồng xét đề nghị đặc xá, Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp  và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ đề nghị đặc xá đối với 20 phạm nhân đảm bảo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, điều kiện và có đầy đủ các tài liệu liên quan theo quy định, trong thực hiện đặc xá không nhận được đơn thư khiếu nại của phạm nhân liên quan đến đặc xá.

 Qua kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp  và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp Đoàn kiểm sát thống nhật với danh sách 20 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2022 nhân dịp Quốc khánh 02/9.

Hình ảnh Đoàn làm việc tại Trại Giam Cao Lãnh - Cục C10

Ngoài ra đơn vị cũng đã phối hợp với Vụ 8 kiểm sát hồ sơ đặc xá tại trại giam Cao Lãnh –Cục C10 Bộ Công an theo  Quyết định số 172/QĐ –VKSTC ngày 11/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trực  tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá tại trại giam Cao Lãnh và Công văn số 2386/VKSTC-V8 ngày  11/7/2022 của Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Qua kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá Trại  giam danh sách có  29 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2022 nhân dịp Quốc khánh 02/9./.

Thanh Huyền-P8