Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình tiếp và làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình tiếp và làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát kết quả hoạt động trong năm 2022 của Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình

= = =

Thực hiện Kế hoạch số 449/KH-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giám sát kết quả hoạt động trong năm 2022 của Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự.

Chiều 8/11/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên; tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Chí Công – Huyện ủy viên, Viện Trưởng Viện KSND huyện, Lãnh đạo Toà án huyện, Lãnh đạo Cơ quan THADS và các đồng chí kiểm sát viên, chuyên viên.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Sau khi đồng chí Nguyễn Hữu Đức thông qua Quyết định và kế hoạch. Lãnh đạo Viện kiểm sát, Toà án, Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2022. Qua báo cáo, các cơ quan đã đánh giá được những kết quả, khó khăn, đề xuất, kiến nghị, kết quả giám sát, giải trình của đơn vị theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát và các cơ quan tư pháp. Đồng thời cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc đấu tranh, xử lý, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Công, Viện trưởng VKSND huyện thay mặt đơn vị phát biểu tiếp thu những ý kiến, yêu cầu của Đoàn giám sát đã đặt ra nhằm tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thời gian tới./.

Văn Luân - VKSTB