Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2023

Sáng ngày 15/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2023...

= = =

 

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh, lãnh đạo các Phòng thuộc VKSND Tỉnh, lãnh đạo Viện KSND cấp huyện và toàn thể công chức Viện KSND hai cấp.

Quang cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng Viện KSND Tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 03 tháng đầu năm 2023 của ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Nhìn chung, trong Quý I năm 2023, ngành Kiểm sát Đồng Tháp tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, từ đó, đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự: Đã kiểm sát chặt chẽ, hiệu quả hơn việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiểm sát giải quyết 547 tin, tăng 28,1% so với cùng kỳ, đã ban hành 06 kiến nghị tổng hợp và 01 kiến nghị vụ việc yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, tăng 01 kiến nghị; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường, ban hành 08 kiến nghị tổng hợp, tăng 02 kiến nghị và 05 kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%, vượt 02% so với chỉ tiêu Ngành quy định; ban hành 03 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án chấp nhận 03 kháng nghị, đạt 100%, vượt 30% chỉ tiêu Ngành. Chú trọng công tác phối hợp tổ chức phiên tòa cải cách tư pháp VKS hai cấp họp rút kinh nghiệm.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: Tiến hành 10 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ, tăng 01 cuộc; 02 cuộc tại Trại tạm giam và 01 cuộc đột xuất tại Trại giam Cao Lãnh. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 08 kiến nghị tổng hợp, 02 kiến nghị vụ việc.

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật có những chuyển biến tích cực: Tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự và 01 phiên tòa rút kinh nghiệm hành chính; ban hành 05 kháng nghị dân sự, Tòa án chấp nhận 05 kháng nghị, chất lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự vượt 30% chỉ tiêu; số lượng kiến nghị yêu cầu các Cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm 08 và phòng ngừa tội phạm 02, đạt 100%, vượt 10% chỉ tiêu Ngành quy định góp phần quan trọng tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác xây dựng ngành có nhiều chuyển biến tích cực: chủ động tham mưu thực hiện việc kiện toàn bộ máy làm việc và bộ máy lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp đáp ứng yêu cầu công tác đúng theo quy định; chú trọng công tác đánh giá, xếp loại công chức; tiếp tục thực hiện chủ trương điều chỉnh biên chế, Kiểm sát viên giữa hai cấp và tăng cường năng lực công tác cho công chức. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Ngành; công tác thi đua, khen thưởng thực hiện kịp thời; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số tại Viện kiểm sát hai cấp. Công tác tài chính, hậu cần được phục vụ kịp thời, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng Viện KSND Tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 03 tháng đầu năm 2023 của ngành Kiểm sát Đồng Tháp

Sau khi nghe báo cáo, dưới sự điều hành của đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh, hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như:

Đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị và Kế hoạch công tác kiểm sát của ngành, đơn vị năm 2023; kết quả và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong Quý I năm 2023; nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II và những Quý tiếp theo của năm 2023;…

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện kiểm sát hai cấp trong 03 tháng đầu năm 2023. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong Quý III; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần phóng chống tham nhũng, tránh để xảy ra tình trạng tiêu cực; xây dựng Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm, tăng cường công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp gắn với nhiệm vụ công tác tiếp công dân nhất là vai trò lãnh đạo đối với các đơn thư khiếu nại đông người, có tính chất phức tạp, khiếu nại vượt cấp, nhiều nơi… gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức hội nghị, chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra, cố gắng hoàn thành trong thời gian đầu năm. Quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức; tăng cường quản lý cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành đặt ra. Đồng thời, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trật tự nội vụ, công vụ theo quy định của ngành đối với cán bộ trong thực thi nhiệm vụ để có biện pháp điều chỉnh, uốn nắn, khắc phục kịp thời, đảm bảo tính dân chủ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đột phá của ngành “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thanh Sang