Xuất bản thông tin

null  Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

 Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự.

= = =

 

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ- VKS ngày 31/5/2023 và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 12/6/2023, đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự trình bày báo cáo kết quả hoạt động THADS từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/5/2023. Đoàn đã tiến hành trao đổi làm rõ những nguyên nhân còn tồn tại trong hoạt động THADS thời gian qua tại thành phố Hồng Ngự và tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách...

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt phát biểu

Đến ngày 20/6/2023, đoàn đã có kết luận trực tiếp kiểm sát và nêu lên những vi phạm còn tồn tại trong hoạt động thi hành án dân sự như: trong tiếp nhận, bàn giao vật chứng; ghi chép biểu mẫu, thông báo, niêm yết công khai; xác minh điều kiện thi hành án, chậm lựa chọn tổ chức thẩm định giá, không ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành. Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự chấp nhận những vi phạm như kết luận đã nêu và cam kết khắc phục trong thời gian tới cũng như tổ chức họp rút kinh nghiệm từng đồng chí có thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ.

Phòng 8