Xuất bản thông tin

null Đảng viên Huỳnh Văn Sáng tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Trang chủ VKS_HOCTAP_TUTUONG_ HCM

Đảng viên Huỳnh Văn Sáng tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Với những cố gắng trên, đảng viên Huỳnh Văn Sáng đã có 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen...

= = =

       Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, đảng viên Huỳnh Văn Sáng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện đạo đức; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công tác, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ngành cấp trên và cơ quan phát động.

Đảng viên Huỳnh Văn Sáng

Đồng chí Huỳnh Văn Sáng, sinh năm 1991 tại xã Tân Kiều, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Luật năm 2013 về công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười cho đến nay, được phân công làm nhiều nhiệm vụ như kiểm sát án hình sự, tin báo tố giác tội phạm; kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát thi hành án dân sự và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Trong quá trình công tác, thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng, kiểm sát nhiều vụ việc liên quan đến các lĩnh vực, đồng chí luôn chấp hành tốt quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, công tâm, khách quan trong xử lý các vụ việc, phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng học hỏi và giúp đỡ đồng nghiệp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên Huỳnh Văn Sáng chia sẻ :

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian quan với vai trò là Kiểm sát viên sơ cấp....bản thân luôn chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế nghiệp vụ; nêu cao tinh thần tự giác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, đổi mới phong cách lề lối làm việc, nói đi đôi với làm và quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Cụ thể: Khi thực thi nhiệm vụ, phải đảm bảo công bằng, minh bạch, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Để công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảng viên Huỳnh Văn Sáng đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành, địa phương liên quan, kiểm sát chặt chẽ hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án, đánh giá đúng bản chất sự việc, chứng cứ khách quan, toàn diện, có hướng chủ động khi tham gia phiên tòa, sự linh hoạt, nhạy bén, xử lý tình huống tại phiên tòa, đề xuất đường lối giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Sáng còn là đảng viên trẻ năng động, sống gần gủi, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp, nhiệt tình tham gia các phong trào do ngành cấp trên và cơ quan phát động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào của đơn vị. Đảng viên Phạm Tuấn Kiệt, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười cho biết:

Qua quá trình công tác cùng với đồng chí Sáng, bản thân tôi nhận thấy đồng chí Sáng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo để hoàn thành có chất lượng công việc được phân công, bên cạnh đó, đồng chí Sáng luôn nêu cao tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh trong công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quan hệ với đồng chí đồng nghiệp, luôn nêu cao tinh thần đoàn kế, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra, đồng chí Sáng là một trong những người tích cực nhất khi tham gia các phong trào cho ngành cấp trên cũng như do cơ quan phát động”.

Với vai trò là đảng viên, Kiểm sát viên sơ cấp, thời gian qua đồng chí Sáng đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự, kiểm sát lập hồ sơ và vào sổ các quyết định thi hành án dân sự do Chi cục Thi hành án dân sự ban hành theo quy định, tham gia cưỡng chế kê biên và tiêu hủy vật chứng khi được lãnh đạo phân công. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường, kiểm sát khám nghiệm tử thi, làm rõ các dấu vết, đồ vật, tài liệu trong quá trình khám nghiệm. Luôn chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để gia đình, người thân lợi dụng công việc của mình để ảnh hưởng xấu tới cơ quan hoặc vi phạm pháp luật. Hàng năm, đồng chí Sáng được phân công nhiệm vụ kiểm sát thụ lý hàng trăm vụ việc dân sự trên các lĩnh vực hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, nghiên cứu hồ sơ tham gia phiên tòa xét xử vụ việc, tham gia các phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, giải quyết các vụ việc dân sự của đơn vị. Nhận xét về đảng viên Huỳnh Văn Sáng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười – Trần Văn Nguyên cho biết:

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, đồng chí Huỳnh Văn Sáng,đảng viên, kiểm sát viên Chi bộ Viện KSND huyện luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, có đạo đức tốt; lối sống giản dị, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết và thực hiện nghiêm những điều đảng viên, kiểm sát viên không được làm. Trong công việc, đồng chí Sáng được phân công nhiều vị trí công tác, luôn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, tự giác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp,hàng năm luôn hành tốt nhiệm vụ. được giao”.

Với những cố gắng trên, đảng viên Huỳnh Văn Sáng đã có 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen, được Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười biểu dương, khen thưởng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàng Yến – VKSND huyện Tháp Mười