Xuất bản thông tin

null Phòng 1 VKSND tỉnh Đồng Tháp thông báo rút kinh nghiệm qua công tác kiểm tra cáo trạng

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Phòng 1 VKSND tỉnh Đồng Tháp thông báo rút kinh nghiệm qua công tác kiểm tra cáo trạng

Phòng 1 Viện Tỉnh thông báo để các đơn vị thuộc Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát cấp huyện rút kinh nghiệm chung...

= = =

 

Ngày 14/8/2023, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 194/TB-VKSĐT-P1 thông báo rút kinh nghiệm về thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố. Nội dung như sau:

Thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy việc ban hành Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đều đảm bảo đúng mẫu, đúng quy định tại Điều 243 Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 3 Điều 71 Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số Cáo trạng có sai phạm thiếu sót cần rút kinh nghiệm, như sau:

1. Nhận định vai trò của các bị can tại phần kết luận của Cáo trạng:

Tại Cáo trạng số 23 ngày 07/4/2023, Viện kiểm sát truy tố các bị can Nguyễn Văn Thơm, Huỳnh Văn Vàng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Theo nội dung vụ án cả 02 bị can cùng hùn tiền mua ma túy sử dụng nhưng trên đường mang ma túy về nhà thì bị bắt quả tang, ngoài ra Thơm còn mua riêng ma túy để dành sử dụng. Với tính chất như trên, Viện kiểm sát xác định vụ án có đồng phạm là đúng, tuy nhiên tại phần kết luận của Cáo trạng nhận định bị can Thơm phạm tội với vai trò là người chủ mưu là chưa chính xác, vì cả 02 bị can đều là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

kiểm sát quá trình hỏi cung bị can

2. Ghi căn cứ pháp lý ở phần Quyết định của Cáo trạng:

Tại Cáo trạng số 37 ngày 26/7/2023, Viện kiểm sát truy tố các bị can Huỳnh Văn Thuận, Huỳnh Thiện Phố, Trần Huỳnh Phong Cảnh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ở phần Kết luận Cáo trạng này trích dẫn Điều 249. “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và trích dẫn thêm Điều 17. “Đồng phạm”. Đến phần Quyết định có ghi “Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện … để xét xử các bị can Huỳnh Văn Thuận, Huỳnh Thiện Phố, Trần Huỳnh Phong Cảnh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Điều 17 Bộ luật Hình sự như đã viện dẫn”.

Theo hướng dẫn tại mẫu số 144 thì chỉ trích dẫn Điều luật thể hiện bị can phạm tội gì, theo quy định tại điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự; Phần Quyết định tại mẫu số 144 hướng dẫn ghi như sau “Truy tố ra trước Tòa án để xét xử bị can về (hoặc các bị can tội hoặc các tội…” nghĩa là không cần phải căn cứ Điều 17 Bộ luật hình sự để truy tố bị can (đồng phạm).

3. Về áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

- Cáo trạng số 08 ngày 11/01/2023 truy tố Nguyễn Văn Trực về tội “Mua bán trái phép chất ma túyvà tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 2 Điều 251, khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. Theo Cáo trạng truy tố bị can Trực về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung “Phạm tội 02 lần trở lên”, kết quả điều tra bị can chỉ thừa nhận đối với lần bị bắt quả tang, mà không thừa nhận mua bán nhiều lần nên Viện kiểm sát không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 là có căn cứ.

Tuy nhiên, đối với tội “Chống người thi hành công vụ” bị can thừa nhận hành vi phạm tội nhưng Viện kiểm sát không áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”thiếu sót, bởi vì bị cáo phạm nhiều tội khi đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo, Kiểm sát viên phải đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt của từng tội. Đồng thời, khi xét xử người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội theo các căn cứ quyết định hình phạt quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của riêng từng tội.

- Cáo trạng số 18 ngày 21/3/2023 truy tố Trần Thị Thúy Ngọc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo nội dung Cáo trạng nêu: bị can Ngọc bị bắt quả tang với hành vi tàng trữ 0,60 gam ma túy loại Methamphetamine để bán lại. Trong quá trình điều tra, bị can còn khai nhận đã bán ma túy 02 lần cho 02 người, tuy nhiên Cáo trạng nhận định đối với 02 lần bán ma túy chỉ có lời khai của bị can không còn chứng cứ nào khác nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung phạm tội 02 lần và đối với 02 người trở lên. Nhưng khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Viện kiểm sát lại áp dụng tình tiết bị can tự thú theo quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 BLHS là chưa đúng, bởi vì Viện kiểm sát chỉ truy tố bị can đối với lần phạm tội quả tang.

Trên đây là một số sai sót khi ban hành Cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo để các đơn vị thuộc Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát cấp huyện rút kinh nghiệm, tránh những sai sót như đã nêu trên.

PHÒNG 1 – VIỆN KSND TỈNH ĐỒNG THÁP