Xuất bản thông tin

null Chi bộ 3 - Tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, chi bộ năm 2023

Trang chủ VKS_HOATDONGDOANTHE

Chi bộ 3 - Tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, chi bộ năm 2023

Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ và đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay...

= = =

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 10/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 161-KH- ĐUK ngày 05/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 299/CV-ĐU ngày 07/9/2023 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, chi bộ năm 2023.

Chiều ngày 28/9/2023, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy cơ sở VKSND Tỉnh ĐT đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2023. Chi bộ 3 gồm 02 đơn vị cấp phòng thuộc VKSND Tỉnh (Văn phòng tổng hợp và Phòng Tổ chức cán bộ) với tổng số 16 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí là Tỉnh uỷ viên, 02 đồng chí Đảng ủy viên đồng thời lãnh đạo cấp phòng nên đã kịp thời quán triệt, phổ biến cho đảng viên đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy VKSND Tỉnh.

Ảnh: Chi bộ 3 tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Đồng chí Lê Minh Bằng, Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Ban Chi ủy thông qua  Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo đã nêu một số điểm nổi bật cụ thể: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, thể hiện vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của chi bộ và Chương trình công tác của từng đơn vị đề ra; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chi bộ đã thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn; quan tâm công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; phân công và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, công đoàn viên tham gia hoạt động đoàn thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên đề ra,.... Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, chi bộ cũng còn những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân đã được nêu rõ và phương hướng khắc phục của chi bộ trong thời gian tới.

Trên cơ sở Báo cáo của tập thể chi bộ, tự kiểm điểm, đánh giá của từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo và các đảng viên trong chi bộ; các đồng chí đã thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn và xây dựng chi bộ.

Tập thể đảng viên thống nhất đề nghị Đảng ủy VKSND Tỉnh xếp loại chất lượng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời theo hướng dẫn công văn 1491-CVĐUK ngày 30/3/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ đã tiến hành đánh giá mô hình “Chi bộ bốn tốt” theo quy định.

Phát biểu kết luận đồng chí Huỳnh Thế Phục, Bí thư Chi bộ khẳng định chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề nghị nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức và người lao động tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh thời gian ./.

Quốc Huy