Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền pháp luật dân sự tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Tuyên truyền pháp luật dân sự tại huyện Tháp Mười

Qua cuộc tuyên truyền thì rất được sự quan tâm của người dân đến tham gia đông đủ đến dự lắng nghe và nhiệt tình đưa ra câu hỏi...

= = =

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT - VKSTC-TCKS ngày 08/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch số 85/KH-VKS-P9 ngày 26/10/2023, về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về dân sự năm 2023.

Đồng thời, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2023); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm (9/11); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Vào ngày 31/10/2023, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp (Phòng 9) đã thực hiện việc tuyên tryền pháp luật dân sự tại 5 ấp trên địa bàn của xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười. Nội dung tuyên truyền là phổ biến pháp luật về Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến các tranh chấp dân sự như “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả tạo, tranh chấp hụi và tranh chấp hợp đồng vay tài sản”

Toàn cảnh thành viên đoàn Viện tỉnh

Công tác tuyên truyền nhằm mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân và người cán bộ kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Với cách làm thực tế, để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống của nhân dân; tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Người dân tại 5 ấp của xã Mỹ Quý có khoản 160 người đến dự để được nghe, được hỏi về pháp luật và nghe trả lời vướng mắc về pháp luật liên quan đến nội dung câu hỏi của buổi tuyên truyền.

 Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật cho người dân tại 5 ấp thì Viện tỉnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, đã tặng 20 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn (đối với bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo) trị giá 4.000.000 đồng. Tổng kinh phí cho hoạt động này khoảng 12.000.000 đồng.

Qua cuộc tuyên truyền thì rất được sự quan tâm của người dân đến tham gia đông đủ, đến dự rất chăm chú lắng nghe và nhiệt tình đưa ra câu hỏi mà bản thân và gia đình đang vướng phải, và cũng đề nghị được nghe nhiều lĩnh vực khác về pháp luật dân sự trong thời gian tới.

Một số hình ảnh cuộc truyên truyền:

 

 

Phước Dư – Phòng 9, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp