Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Châu Thành phối hợp xem xét, thẩm định tại chổ trong vụ án tranh chấp QSDĐ

Trang chủ VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Châu Thành phối hợp xem xét, thẩm định tại chổ trong vụ án tranh chấp QSDĐ

Xem xét, thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp xác minh thu thập chứng cứ trong Tố tụng Dân sự...

= = =

           Xem xét, thẩm định tại chổ do Tòa án thực hiện nhằm giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác hiện trạng tài sản có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

          Thời gian gần đây, lượng án tranh chấp liên quan đất đai tại địa phương tăng không đáng kể nhưng đa phần là án phức tạp, vì vậy việc tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ trong các vụ án về tranh chấp đất đai được thực hiện thường xuyên để đảm bảo công tác giải quyết án được kịp thời, đúng luật định.

Đương sự Lê Hữu Tường (áo xanh) đang dẫn đoàn ra phần đất tranh chấp

          Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, không quy định Viện kiểm sát là thành phần bắt buộc tham gia xem xét thẩm định tại chỗ. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều vụ án do Tòa án xem xét thẩm định tại chỗ khi xác định hiện trạng đất, xác định loại đất, tài sản trên đất chỉ thể hiện trên biên bản thì khi Viện kiểm sát trong quá trình nghiên cứu hồ sơ rất khó hình dung thực tế diện tích đất tranh chấp như thế nào, dẫn đến việc 01 số vụ án đại diện Viện kiểm sát tham gia xét xử sẽ có quan điểm giải quyết vụ án chưa thật sự chính xác với thực tế.

          Việc kiểm sát viên cùng tham gia xem xét thẩm định tại chỗ sẽ nhận định chính xác, thống nhất về hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tranh chấp, để tham mưu đề xuất với lãnh đạo về đường lối giải quyết vụ án đúng qui đinh và đảm bảo quyền lợi cho các bên đương sự khi tham gia giải quyết vụ án.

                                                                                       

   Viện KSND huyện Châu Thành phối hợp với Tòa án trong hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa  nguyên đơn ông Lê Hữu Tính và bị đơn ông Lê Hữu Tường xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

 

Kiểm sát viên đang cùng với cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký huyện xem xét sơ đồ hiện trạng đất tranh chấp.

Quá trình tham gia xem xét, thẩm định  Kiểm sát viên đã chủ động, tích cực trao đổi với Thẩm phán, các cơ quan chuyên môn và đương sự về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, hiện trạng thửa đất đang tranh chấp, đất do ai quản lý, sử dụng, diện tích, tứ cận, các tài sản trên đất

Qua đó có những đánh giá khách quan, toàn diện về vụ án bao gồm cả việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ và định hướng đường lối giải quyết vụ án./.

Hữu Thọ - VKSND huyện Châu Thành