Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Tân Hồng kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Trang chủ VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Viện KSND huyện Tân Hồng kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Hội đồng tiến hành tiêu hủy 8,038 gam ma tuý loại Methamphetamine, 01 biển kiểm soát xe môtô đã qua sử dụng...

= = =

 

            Sáng ngày 06/11/2023, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổ chức tiêu huỷ vật chứng vi phạm trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

          Hội đồng tiến hành tiêu hủy 8,038 gam ma tuý loại Methamphetamine, 01 biển kiểm soát xe môtô đã qua sử dụng. Hình thức tiêu hủy được thực hiện là dùng nước hoà tan và dùng kiềm có động lực cắt thành nhiều mảnh.

Ảnh: Kiểm sát viên kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Quá trình thực hiện, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo trình tự, thủ tục tiêu hủy vật chứng đúng theo quy định của pháp luật./.

                                                     Duy Trường-Viện KSND huyện Tân Hồng