Xuất bản thông tin

null Cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án

Trang chủ VKS_HOATDONGNGANH

Cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án

Tham gia buổi cưỡng chế kê biên có đại diện CCTHADS huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Công an xã và đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch...

= = =

       Ngày 10/11/2023 Chi cục thi hành dân sự (CCTHADS) huyện Lai Vung tiến hành cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Bé Sáu và ông Lê Thanh Dũng tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung theo yêu cầu của người được thi hành án là bà Phạm Thị Hiệp.

Tham gia buổi cưỡng chế kê biên có: đại diện CCTHADS huyện Lai Vung, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lai Vung, đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lai Vung, đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lai Vung, Công an xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

ảnh buổi kê biên tài sản

Theo nội dung quyết định bản án dân sự phúc thẩm số 301/2019/DSPT ngày 16/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp thì bà Nguyễn Thị Bé Sáu và ông Lê Thanh Dũng có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Phạm Thị Hiệp số tiền vay 225.000.000 đồng và lãi cho đến khi trả xong. Do bà Sáu và ông Dũng không tự nguyện thi hành nên ngày 10/11/2023, CCTHADS huyện Lai Vung đã tiến hành cưỡng chế, kê biên thửa đất số 243, tờ bản đồ số 59, diện tích 4.858,0 m2, loại đất CLN, tọa lạc tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung do ông Dũng đứng tên để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 (sau đây gọi là Luật Thi hành án dân sự năm 2008), để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của người phải thi hành án, theo bản án, quyết định của Tòa án. VKSND thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự nhằm đảm bảo việc tổ chức cưỡng chế, kê biên của Cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân được đảm bảo.

Tấn Việt – Viện KSND huyện Lai Vung