Xuất bản thông tin

null Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày 14 và 16 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 14 và 16 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 64/64 đảng viên Đảng bộ.

ảnh: Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận - Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: Nguyễn Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng tháp, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp và đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp.

Thay mặt Đoàn chủ tịch đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Đồng Tháp khóa VII, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020 nêu bật những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phân tích những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, nhiều đảng viên góp ý nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Đại hội XIII của Đảng, đề xuất nhiều giải pháp giúp Đảng ủy thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, bầu 04 đồng chí (03 chính thức, 01 dự khuyết) là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII.

Phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng, Trần Huỳnh Bích Phượng và Huỳnh Hồng Việt; bầu đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng làm Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội cũng biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 04 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; ghi nhận, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Hồng-Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Minh Bằng