Xuất bản thông tin

null Phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò năm 2020

= = = = =

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021; Quyết định số 23/QĐ-VKS-P8, Kế hoạch số 22/KH-VKS-P8 cùng ngày 23/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò năm 2020. Vào lúc 13giờ 30 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò.

 

Đ/c Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh- Trưởng đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch phúc tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch phúc tra. Đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò, đồng chí Lê Hồng Đỗ - Chi cục trưởng thông qua  báo cáo kết quả thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Đ/c Lê Hồng Đỗ - Chi cục trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát


Kết quả phúc tra nhận định: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò  đã tiếp thu và khắc phục, sửa chữa kịp thời những vi phạm được nêu trong Kết luận trực tiếp kiểm sát, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Chấp hành viên. Quá trình phúc tra thực hiện đúng theo kế hoạch, báo cáo được xây dựng theo đúng quy định. Đồng thời, đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

          Lê Duyên