Xuất bản thông tin

null Đôi nét về công tác Kiểm tra kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Đôi nét về công tác Kiểm tra kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát Đồng Tháp

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTrngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

= = = = =

Căn cứ Kế hoạch Công tác Thanh tra năm 2021 và chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND Tỉnh, đơn vị Thanh tra-Khiếu tốVKSND tỉnh Đồng Tháp xác định công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm mục đích bảo đảm cho công chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật nội vụ và quy tắc ứng xử trong ngành kiểm sát nhân dân.

Trong quý 1 năm 2021, đơn vị Thanh tra-Khiếu tốVKSND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra vềviệc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ tại các đơn vị nghiệp vụ và VKSND cấp huyện trực thuộc.

Kiểm tra tạ iVKSND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Qua công tác kiểm tranhận thấy, nhìn chungthời gian qua các đơn vị trong ngành kiểm sát Đồng Tháp đã chấp hành tốt về thời gian làm việc; về sử dụng trang phục Ngành; việc phòng, chống hút thuốc lá tại công sở được duy trì, không phát sinh trường hợp sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc; trụ sở làm việc được vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ, mỹ quan; đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid 19 đã được các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm và có hiệu quả.

Thời gian tới, đơn vị Thanh tra-Khiếu tố VKSND tỉnh Đồng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại các đơn vị trực thuộc để đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao./.

                   Tin của đơn vị Thanh tra-Khiếu tố Viện KSND tỉnh ĐT