Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 13/QĐ-VKSTH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Hồng, đoàn đã có buổi kiểm sát tại Chi cục THSDS cùng cấp

= = =

Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hồng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng.  Đoàn kiểm sát do đồng chí  Đào Công Bình, Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các ông, bà: Nguyễn Hữu Định, Kiểm sát viên, Lê Thị Anh Kiều, Kiểm sát viên, Lê Bình Nguyên, Kiểm tra viên. Về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hồng có ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có bà Nguyễn Thị Phú, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Hồng, cùng Phó Chi cục trưởng và các cán bộ, chấp hành viên.

Qua trực tiếp kiểm sát nhận thấy, công tác tổ chức thi hành án dân sự của Chi cục THADS huyện Tân Hồng được thực hiện đúng theo quy định, số việc đã thi hành xong đạt tỷ lệ cao, đảm bảo được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Chi cục THADS huyện Tân Hồng có kịp thời xây dựng báo cáo công tác; phối hợp cung cấp hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm sát thực hiện việc trực tiếp kiểm sát. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, vi phạm như: chậm tổ chức thi hành án; chậm xác minh điều kiện thi hành án; về việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án; không kịp thời tổ chức thi hành án…

 

Đồng chí Đào Công Bình, Viện trưởng công bố quyết định trực tiếp kiểm sát

Sau khi nghe nội dung dự thảo kết luận, bà Nguyễn Thị Phú, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng, thay mặt đơn vị được kiểm sát thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo kết luận, kiến nghị của Đoàn. Tiếp tục phát huy những ưu điểm; khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp tốt của Viện kiểm sát nhân dân huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát, nhất là các vụ việc vướng mắc, khó khăn tồn đọng từ nhiều năm.

                                                                     Duy Trường, Viện KSND huyện Tân Hồng