Xuất bản thông tin

null Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2021

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2021

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước

 

Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, kết quả thực hiện công tác đặc xá và tình hình thực tế công tác thi hành án phạt tù thời gian qua, ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 nhân dịp Quốc khánh 02/9.

Nhằm đảm bảo công tác lập hồ sơ đề nghị đặc xá của các cơ sở giam giữ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người đang chấp hành án. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các Quyết định số: 81/QĐ-VKSĐT-P8, 82/QĐ-VKSĐT-P8, 83/QĐ- VKSĐT-P8 cùng ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá đối với Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp, Trại giam Cao Lãnh-  Cục C10, Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn trực tiếp kiểm sát nghiên cứu hồ sơ

Tuy nhiên, do tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm sát, Đoàn trực tiếp kiểm sát không đến làm việc trực tiếp tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp, Trại giam Cao Lãnh-  Cục C10, Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp mà yêu cầu các đơn vị nêu trên cung cấp báo cáo kết quả lập danh sách, hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá, kèm theo hồ sơ để kiểm sát công tác thực hiện việc đặc xá của ba đơn vị nêu trên.

Qua kết quả trực tiếp kiểm sát, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy Trại giam, Trại tạm giam và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 1161/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021; Hướng dẫn số 63/HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai Quyết định số 1161/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021; Kế hoạch 298/KH-BCA-C10 ngày 09/7/2021 của Bộ Công an về triển khai thực hiện công tác Đặc xá năm 2021 đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nắm rõ và thực hiện; niêm yết công khai đến từng phòng, tổ, đội và phổ biến trực tiếp đến từng người đang chấp hành án phạt tù biết và nắm rõ các quy định, điều kiện xét đặc xá năm 2021 để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của họ; việc tổ chức cho phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết đều đảm bảo đúng quy định và có 100% phạm nhân có đầy đủ điều kiện xét đặc xá viết đơn; tổ chức họp bình xét, bỏ phiếu kín, ghi biên bản kết quả họp, lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá báo cáo Hội đồng xét đề nghị đặc xá của đơn vị xét duyệt;… Trên cơ sở kết quả họp của Hội đồng xét đề nghị đặc xá, Trại giam Cao Lãnh, Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp  và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ đề nghị đặc xá đối với 35 phạm nhân đảm bảo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, điều kiện và có đầy đủ các tài liệu liên quan theo quy định, trong thực hiện đặc xá không nhận được đơn thư khiếu nại của phạm nhân liên quan đến đặc xá. Qua kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá tại Trại giam Cao Lãnh, Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp  và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp Đoàn kiểm sát thống nhật với danh sách 35 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2021 nhân dịp Quốc khánh 02/9./.

                                                             Lê Duyên – phòng 8