Xuất bản thông tin

null Tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị  bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo, Quản lý VKSND huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị  bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo, Quản lý VKSND huyện Tháp Mười

Ngày 26/10/2021 tại Hội trường đơn vị, VKSND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị “Lấy phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND huyện Tháp Mười”

= = = = =

Thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát các cấp hàng năm. Ngày 26/10/2021 tại Hội trường đơn vị, VKSND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị “Lấy phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND huyện Tháp Mười”

Đến làm việc có đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện Lãnh đạo và cán bộ Phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh. Đại diện Huyện ủy huyện Tháp Mười có đồng chí Trần Văn Lập – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy huyện Tháp Mười. Về phía đơn vị có đồng chí Trần Văn Nguyên – Phó Viện trưởng phụ trách cùng với 13 công chức đơn vị.

Qua nghe phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Hội nghị tiến hành làm việc.

Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng phát biểu chỉ đạo, định hướng Hội nghị

Hội nghị tiến hành các bước đúng theo quy trình công tác cán bộ. Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Nguyên – Phó Viện trưởng phụ trách, đồng chí Trần Xuân Hải – KSV sơ cấp, đồng chí Võ Trung Hiếu – KSV sơ cấp, đồng chí Phạm Tuấn Kiệt – KSV sơ cấp thông qua chương trình hành động; Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu đối với đồng chí Trần Văn Nguyên đề nghị bổ nhiệm chức danh Viện trưởng; Phó Viện trưởng đối với đồng chí Trần Xuân Hải, đồng chí Võ Trung Hiếu, đồng chí Phạm Tuấn Kiệt.

Hình ảnh công chức đơn vị bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ

lãnh đạo, quản lý VKSND huyện Tháp Mười

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười; sự nhất trí, phối hợp nhịp nhàng giữa Ban cán sự Đảng và cấp uỷ địa phương; giữa Phòng TCCB và Lãnh đạo đơn vị; sự đoàn kết, trách nhiệm của của tập thể cán bộ, công chức VKSND huyện Tháp Mười đã giúp Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Thảo Nguyên – VKS Tháp Mười