Xuất bản thông tin

null Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Ngày 30/12/2021 Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021...

= = =

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ngày 30/12/2021 Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
          Tham dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Hồng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp và toàn thể công chức và người lao động thuộc cơ quan Viện KSND tỉnh Đồng Tháp. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: ông Nguyễn Văn Hồng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND Tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hùng- Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh; bà Trần Huỳnh Bích Phượng – Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh và Hội nghị bầu bà Nguyễn Thị Hà Thanh – Kiểm sát viên làm thư ký Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị

Dưới sự điều  hành của Đoàn Chủ tịch đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hội nghị ở các Tổ công đoàn; Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021; Báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Kế hoạch phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn và Viện Trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến nhiều nội dung quan trọng, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức Viện KSND Tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất ký kết và thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác năm 2022; đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp từ nay đến hết năm 2022, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của đơn vị đề ra.

Chủ tịch Công đoàn và Viện trưởng VKSND Tỉnh ký kết giao ước phối hợp

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Hồng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong đơn vị không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Thanh Thảo