Xuất bản thông tin

null Kiểm sát chặt chẽ việc mở niêm phong thuốc lá tại Chi cục Thi hành án dân sự Tp Cao Lãnh

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Kiểm sát chặt chẽ việc mở niêm phong thuốc lá tại Chi cục Thi hành án dân sự Tp Cao Lãnh

Sáng ngày 26/10/2023, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh tiến hành mở niêm phong tang vật là thuốc lá...

= = =

Mở niêm phong tang vật đối với tài sản của 03 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật tại kho vật chứng Chi Cục thi hành án dân sự thành phố. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát chặt chẽ việc mở niêm phong thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Hội đồng đã tiến hành mở niêm phong để kiểm tra, kiểm điếm số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng bản án với quyết định chuyển giao vật chứng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tình trạng niêm phong các thùng các tông chứa thuốc lá ngoại, gồm: 1.380 gói thuốc lá HERO; 1.550 gói thuốc lá JET; 500 gói thuốc lá điếu nhãn hiệu SCOTT, được niêm phong và chứa trong 10 thùng các tông .

Kiểm sát viên kiểm sát việc mở niêm phong thuốc lá

Quá trình kiểm sát việc mở niêm phong cho thấy về thành phần Hội đồng, trình tự, thủ tục tiến hành, Chi cục thi hành án thành phố Cao Lãnh đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự.

Tin bài: Nguyễn Minh Tâm - Viện KSND thành phố Cao Lãnh