Xuất bản thông tin

null Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân giám sát kết quả hoạt động năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGDOANTHE

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân giám sát kết quả hoạt động năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc

= = = = =

Ngày 27/10/2020, do đồng chí Lý Thanh Vân - Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban pháp chế; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại diện Ban kinh tế - xã hội và lãnh đạo Công an, Tòa án, Thi hành án, đã có buổi giám sát kết quả hoạt động năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc.

 Đồng chí Đặng Kim Dung - Viện trưởng thông qua báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Kim Dung - Viện trưởng thay mặt đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong năm 2020: Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã giải quyết 118/132 tin (100% đúng hạn); Kiểm sát điều tra đã giải quyết 59/78 vụ (100% đúng hạn); truy tố 46/51 vụ (90,2%); đã xét xử 43/48 vụ. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đạt 83.73%; tổ chức 11 phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm theo tinh thần cải các tư pháp. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự; công tác kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  Thông qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành nhiều kiến nghị và kháng nghị yêu cầu các ngành hữu quan khắc phục, sửa chữa vi phạm, kết quả đều được chấp nhận và khắc phục. Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của ngành cấp trên, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đồng chí Lý Thanh Vân - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lý Thanh Vân – Phó trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thay mặt đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; phối hợp chắc chẽ với các ngành hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy thành phố Sa Đéc phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Đặng Kim Dung - Viện trưởng cảm ơn Đoàn và hứa sẽ tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí trưởng đoàn để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                                   Bảo Nhi