Xuất bản thông tin

null Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với VKSND tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ VKS_HOATDONGDOANTHE

Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với VKSND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 30/3/2021, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với VKSND tỉnh Đồng Tháp.

= = = = =

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; Ban Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp cùng toàn thể công chức VKSND tỉnh Đồng Tháp.

Hội Luật Gia là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là thành viên của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; góp phần đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia tự nguyện tham gia tổ chức Hội, hoạt động vì mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân; bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ đường lối, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Quốc Cường hoan nghênh sự hỗ trợ cũng như sự quan tâm của VKSND tỉnh Đồng Tháp đối với hoạt động, sự phát triển của Hội trong suốt thời gian qua và luôn coi Ngành kiểm sát Đồng Tháp là nguồn nhân sự chất lượng bổ sung vào thành viên của Hội; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Ngành Kiểm sát Đồng Tháp quan tâm hợp tác nhiều hơn nữa đối với hoạt động của Hội, nhất là công tác kết nạp hội viên chất lượng cao từ nguồn nhân sự Viện kiểm sát.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp cám ơn những tình cảm của Hội dành cho Ngành Kiểm sát Đồng Tháp và khẳng định Ngành kiểm sát Đồng Tháp luôn đồng hành và tham gia hết mình cho hoạt động của Hội; thông qua các hoạt động thực tiễn sẽ rèn luyện thêm cho đội ngũ Kiểm sát viên của Ngành bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành và kịp thời phục vụ tình hình chính trị địa phương.

P15