Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Lấp Vò thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Viện KSND huyện Lấp Vò thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương

Viện KSND huyện Lấp Vò đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền...

= = =

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 08/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 48/KH-VKS ngày 24/02/2023 của đơn vị về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2023. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về dân sự năm 2023.

Ngày 14/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến các tranh chấp dân sự: “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả tạo, tranh chấp hụi và tranh chấp hợp đồng vay tài sản” tại 04 ấp Bình Hiệp A, Bình Hiệp B, Bình Trung và Bình Thạnh thuộc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện KSND huyện Lấp Vò tham gia tuyên truyền

          Tại buổi tuyên truyền, người dân đã được nghe tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến các tranh chấp dân sự về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả tạo, tranh chấp hụi và tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Đồng thời cán bộ, Kiểm sát viên tham gia tuyên truyền đã giải đáp các vướng mắc của người dân liên quan đến các tranh chấp về hụi và hợp đồng vay tài sản.

       Qua buổi tuyên truyền đã giúp nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật./.

Minh Tuyên - Viện KSND huyện Lấp Vò