Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng tăng cường kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng tăng cường kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Sáng ngày 20/4/2021 đồng chí Lê Công Hậu được sự phân công của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, đại diện đơn vị tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

= = = = =

Theo nội dung đề nghị của Phòng Lao động Thương bình và Xã hội huyện Tân Hồng đối với người bị đề nghị tên Mai Phú Hội, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Mai Phú Hội, sinh năm: 1996 Hiện nay không có nơi cư trú ổn định. Ngày 16/3/2021 bị Công an xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngày 11/3/2021. Ngày 16/3/2021 người có thẩm quyền của Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng xác định Mai Phú Hội có nghiện ma túy Methamphetamine, Methylene Dioxy Methamphetamine. Ngày 17/3/2021, Công an xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Sa Rài giao cho khu xã hội thuộc Cơ sở cai nghiện tỉnh Đồng Tháp quản lý Mai Phú Hội trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 17/3/2021 Chủ tịch UBND xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định số 17/QĐ-UBND-HC giao Mai Phú Hội cho khu xã hội thuộc Cơ sở cai nghiện tỉnh Đồng Tháp quản lý trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

        Ngày 31/3/2021 Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng có Thông báo số 10/PTP/TB-KQKTTPL, thể hiện hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Mai  Phú Hội đảm bảo tính pháp lý để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Ngày 05/4/2021 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Hồng có đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Mai Phú Hội vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 85/ĐN.LĐTBXH, mức đề nghị là 12 tháng đến 16 tháng.

 

Ảnh: Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tại phiên họp kiểm sát viên phát biểu về việc tuân thủ pháp luật của Tòa án và quan điểm về việc đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cụ thể: về thụ tục, từ khi thụ lý đến tại phiên họp Tòa án đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Về nội dung vụ việc, có đủ căn cứ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định Điều 95, khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng đề nghị Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng giải quyết theo hướng chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Hồng về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Mai Phú Hội.

Thời gian qua việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hầu hết đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm về ma túy, giúp người bị nghiện ma túy cai nghiện để sớm hòa nhập cộng đồng. phục vụ tốt công tác chính trị địa phương. Qua đó nâng cao vai trò của Viện kiểm sát./.

       Lê Công Hậu- Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp