Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Viện KSND huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Viện KSND huyện Tháp Mười

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đoàn kiểm tra do đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười

= = = = =

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-VKKS, ngày 03/3/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười.

Đ/c Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp công bố Quyết định kiểm tra

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận kết quả tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra tại Viện KSND huyện Tháp Mười. Việc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ của Ngành; công tác phối hợp với các Cơ quan hữu quan,...

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, về những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười đã gặp phải trong thời gian qua.

Kết thúc buổi kiểm tra, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười thay mặt đơn vị cám ơn Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, giúp đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ và hứa sẽ lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn ngành kiểm sát Đồng Tháp trong năm 2021.                      

                                                        Tin của đơn vị Thanh tra-Khiếu tố