Xuất bản thông tin

null Chuyên đề về “Kinh nghiệm kiểm sát nhằm phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án”

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Chuyên đề về “Kinh nghiệm kiểm sát nhằm phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án”

Ngày 28/3/2023, để thực hiện Kế hoạch số 13/KH-VKS-P9 ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến năm 2023...

= = =

        Phòng 9 đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm kiểm sát nhằm phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án”, được trực tuyến trong toàn Ngành kiểm sát Đồng Tháp, kết nối trực tuyến từ điểm cầu Viện KSND Tỉnh đến 12 điểm cầu của Viện KSND huyện, thành phố trực thuộc.

Hình ảnh - Điểm cầu trực tuyến tại Viện tỉnh

Dự Hội nghị chuyên đề, có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng tỉnh, chủ trì hội nghị; gồm các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Quốc Hùng, Huỳnh Hồng Việt, Trần Huỳnh Bích Phượng; tập thể Phòng 9 và cùng tất cả các đồng chí dự hội nghị theo thư triệu tập.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phụng – Trưởng phòng 9 đã báo cáo tóm tắt Chuyên đề: “Kinh nghiệm kiểm sát nhằm phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án. Đã khái quát công tác Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án là một trong những nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, được quy định tại khoản 5 Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Thực tiễn đã chứng minh, đây là một quy định quan trọng, cần thiết, thể hiện rõ vị thế, vai trò của Ngành Kiểm sát. Góp phần đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành là có căn cứ, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát 100% các bản án, quyết định của Tòa án. Trong thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã chú trọng, quan tâm và đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, qua đó phát hiện nhiều vi phạm và ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị đối với vi phạm, thiếu sót của Tòa án.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác này như: một số bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật nội dung, pháp luật tố tụng nhưng Viện kiểm sát không phát hiện kháng nghị, vẫn còn một số kháng nghị căn cứ chưa vững chắc, không được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận, tình trạng Tòa án gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát chậm xảy ra còn nhiều nhưng Viện kiểm sát chưa có biện pháp kiến nghị để Tòa án khắc phục triệt để. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng Viện kiểm sát cấp dưới gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cấp trên còn chậm, có những vụ việc không còn thời hạn kháng nghị… điều này dẫn đến số lượng và chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định ở một số nơi, một số thời điểm chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Phụng – Trưởng phòng 9 trình bày báo cáo tóm tắt

 

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, căn cứ Hướng dẫn 39/HD-VKSNDTC ngày 30/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình năm 2023; Hướng dẫn số 41/HD-VKSNDTC cùng ngày 30/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng chuyên đề “Kinh nghiệm kiểm sát nhằm phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án” nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên Ngành kiểm sát Đồng Tháp trong công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án kịp thời phát hiện các vi phạm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Qua chuyên đề đã giúp cho Lãnh đạo và công chức làm công tác dân sự, hành chính nhận diện được một số dạng vi phạm của bản án, quyết định bị cấp phúc thẩm hủy, sửa và hạn chế tồn tại để khắc phục, đồng thời vận dụng những kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao số lượng và chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định trong thời gian tới.

Đồng thời, chia sẽ những kinh nghiệm, giải pháp thực tế tại địa phương đã có 05 tham luận của các đơn vị như: Viện KSND huyện Lai Vung tham luận về “Thực trạng và giải pháp kiểm sát về thời hạn gửi bản án, quyết định của Tòa án”; Viện KSND huyện Tháp Mười tham luận về “Kinh nghiệm thực tiễn kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án ngang cấp của đơn vị Viện KSND huyện Tháp Mười”; Viện KSND huyện Lấp Vò tham luận về “Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, quyết định của Toà án”; Viện KSND huyện Tân Hồng tham luận về “Kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ và kiểm sát Bản án, Quyết định của Tòa án”; Viện KSND huyện Thanh Bình tham luận về “Những mặt làm được, chưa làm được và giải pháp thời gian tới trong công tác gửi bản án, quyết định, ngoài ra còn có Viện KSND huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh đã tham luận tại Hội nghị.

Qua các tham luận có một số khó khăn vướng mắc của các đơn vị nêu ra thì cũng đã được Lãnh đạo Phòng 9 trả lời, giải đáp các khó khăn, vướn mắc mà các đơn vị đã trình bày tại Hội nghị.

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiển công việc, Phòng 9 đã tham mưu Lãnh đạo Viện thành lập tổ kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án hai cấp nếu có phát hiện vi phạm, đề xuất Lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị phúc thẩm hoặc kiến nghị tổng hợp các dạng vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng tỉnh, kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng tỉnh đã ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội nghị, thời gian tới để thực hiện tốt chỉ tiêu của Ngành giao về công tác này. Biểu dương tinh thần trách nhiệm của Phòng 9 trong việc phối hợp với Viện KSND huyện, thành phố trong công tác chuẩn bị, tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết dân sự, hành chính; tăng cường hơn nữa công tác cán bộ trong công tác giải quyết vụ, việc dân sự, hành chính; nâng cao vai trò của Lãnh đạo đơn vị trong khâu công tác sắp xếp cán bộ; tăng cường công tác phối hợp trong nội bộ Ngành về công tác thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, gửi các bản án, quyết định lên cấp trên kịp thời đúng quy định; phối hợp hài hòa với Tòa án.

Thông qua việc nghiên cứu, thực hiện chuyên đề Kinh nghiệm kiểm sát nhằm phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án” góp phần đánh giá thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát bản án quyết định của hai cấp kiểm sát Đồng Tháp trong thời gian tới./.

Phước Dư, Phòng 9 – Viện KSND tỉnh Đồng Tháp