Xuất bản thông tin

null Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Kiểm sát xử lý vật chứng trong công tác THADS là hoạt động thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm xử lý vật chứng của Cơ quan THADS được thực hiện đúng quy định pháp luật...

= = =

 

 

Vào ngày 20/12/2021, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản 12 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật; Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 23/12/2021 Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành lập biên bản tiêu hủy tài sản, vật chứng gồm các loại như: chất tinh thể rắn màu trắng (Ma túy) còn lại sau giám định, các dụng cụ dùng để sử dụng các chất ma túy và các loại tang vật khác như dao, kéo, kềm, các loại dao kiếm tự chế …  Tại địa điểm tiêu hủy, Kiểm sát viên cùng Hội đồng đã xem xét, đối chiếu với từng bản án, quyết định kiểm tra tình trạng niêm phong các mẫu vật giám định. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, đúng số lượng,chủng loại được thể hiện trong từng bản án và quyết định chuyển giao vật chứng, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ việc mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với các biện pháp như: đốt cháy hoàn toàn những vật dễ cháy, đập vỡ, bẻ cong, dùng máy cắt kim loại… làm biến dạng những vật không đốt cháy được, hòa tan trong nước đối với các chất ma túy để các vật chứng không còn chức năng sử dụng.

 

Vt chng tiêu h

 

Căn cứ tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 33 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18.7.2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, việc tiêu hủy các tang tài vật trong các vụ án hình sự tại Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường./.

Mỹ Xuyên – VKSND huyện Châu Thành