Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo, phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo, phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

Đoàn công tác do đồng chí Dương Thị Giàu làm trưởng đoàn kiểm sát tại 06/06 đơn vị cấp xã, phường thành phố Hồng Ngự...

= = =

Thực hiện kế hoạch công tác năm của đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự đã thành lập Đoàn kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ tại 06/06 đơn vị có quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ gồm: Ủy ban nhân dân phường An Bình A, phường An Bình B, xã Bình Thành Thạnh, phường An Thạnh, phường An Lạc, phường An Lộc trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

      Đoàn công tác kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ do đồng chí Dương Thị Giàu – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự làm trưởng đoàn.

 

 

      Qua kiểm sát trực tiếp nhận thấy: Trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân và Công an các xã, phường đã thực hiện đầy đủ các thủ tục như: mở sổ theo dõi các bị án rõ ràng, đầy đủ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự; Hồ sơ thi hành án có quyết định phân công người theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án; Trong thời gian chấp hành án, người được giao theo dõi, giám sát đã triệu tập các bị án, hướng dẫn viết bản kiểm điểm 01 tháng/lần có nhận xét, kiểm danh kiểm diện hàng quý; đánh giá quá trình rèn luyện của các bị án tại địa phương; đồng thời các đơn vị cũng rất quan tâm đến công tác miễn, giảm cho các bị án đang chấp hành (trong kỳ các đơn vị đã xét miễn giảm cho 05/19 bị án đủ điều kiện xét miễn, giảm theo đúng quy định) và đang đề nghị xét miễn giảm thêm cho 05 bị án trong đợt 30/4/2022 này.

 

Công an các xã, phường đã tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ đúng theo quy định của pháp luật, đã tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân các xã, phường có biện pháp quản lý, giáo dục người bị kết án, để người bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại phường rèn luyện sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Sau khi nghe dự thảo Kết luận của Đoàn kiểm sát, các đồng chí Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tiếp thu ý kiến và hứa sẽ duy trì tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./. 

Phạm Văn Sóc - Viện KSND thành phố Hồng Ngự