Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Thi hành án dân sự huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Thi hành án dân sự huyện Châu Thành

ngày 14 tháng 4 năm 2021, Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn, đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Châu Thành

= = = = = 

Nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình chấp hành pháp luật của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trong việc thi hành các bản án, quyết định dân sự của Toà án, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-VKS và Kế hoạch số 27/KH-VKS cùng ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp; ngày 14 tháng 4 năm 2021, Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn, đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Châu Thành (Trong đó, chú trọng kiểm sát chuyên đề về thẩm định giá, bán đấu giá; án tồn đọng từ 2015 trở về trước và án liên quan đất đai từ năm 2018 trở về trước theo kiến nghị của Hội đồng nhân dân Tỉnh).

 Đ/c Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn công bố QĐ, KH

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục, Đoàn tiến hành kiểm sát toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị như: Tình hình thụ lý và giải quyết thi hành án dân sự; việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án; việc tổ chức thi hành án loại việc có điều kiện (chú trọng án tồn từ 2015 trở về trước chưa thi hành xong) và việc xác định việc chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; việc hoãn, tạm đình chỉ và ủy thác thi hành án,…Đồng thời, thông qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong việc kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án đối với Chi cục THADS huyện Châu Thành.

Đoàn dự kiến kiểm sát trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định, kế hoạch sau đó sẽ tổng hợp tình hình vi phạm và ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát./.

Lê Duyên -Phòng 8