Xuất bản thông tin

null Viện KSND thành phố Hồng Ngự trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Quý I năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND thành phố Hồng Ngự trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Quý I năm 2023

Kiến nghị của Viện kiểm sát về việc tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót...

= = =

                Thực hiện Quyết định và Kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự, sáng ngày 24/02/2023, Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Thị Kim Chi – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ. Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Hình ảnh buổi làm việc

          Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự đã thực hiện tốt việc  kiểm tra các thủ tục như: Thông tin người bị tạm giữ, tạm giam; lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, tạm giam; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, tạm giam; chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản; phổ biến nội quy cơ sở giam giữ, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; Thực hiện việc mở các loại sổ và ghi chép đầy đủ các cột mục đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gặp thân nhân và nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam theo quy định. Bên cạnh những mặt đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng ghi nhận một số mặt hạn chế, thiếu sót như cơ sở vật chất của cơ sở giam giữ chưa đảm bảo theo quy định, chế độ liên lạc của phạm nhân và chế độ tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam chưa được thực hiện đầy đủ,việc  thực hiện các quy định về hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam của cơ sở giam giữ còn thiếu sót.

Đồng chí trưởng đoàn phát biểu ý kiến kết luận

          Kết thúc buổi trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự đã ban hành Kết luận, kiến nghị Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù.

          Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự, thay mặt Nhà tạm giữ phát biểu tiếp thu ý kiến Kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát, hứa sẽ tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót như kết luận của đoàn kiểm sát.

          Lam Điền