Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và thống kê tội phạm năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và thống kê tội phạm năm 2022

Viện trưởng Tỉnh nhấn mạnh "công tác thi đua, khen thưởng là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao..."

= = =

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-VKS ngày 20/12/2021 của VKSND tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 15/02/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và thống kê tội phạm trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh đến 12 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND Tỉnh chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh; lãnh đạo các Phòng thuộc Viện KSND Tỉnh, lãnh đạo Viện KSND huyện, thành phố trực thuộc và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, thống kê tội phạm của các đơn vị trong Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND Tỉnh  phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng giới thiệu Một số nét về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 69/QĐ-VKS ngày 15/5/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp. Quy chế  gồm 03 chương, 13 Điều quy định về tổ chức và hoạt động của các Cụm, Khối thi đua trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật và Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh giới thiệu văn bản tại hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị cũng đã được phổ biến Một số điểm cần lưu ý trong công tác thi đua, đề nghị khen thưởng theo quy định và trình bày Những thay đổi về nguyên tắc thống kê theo nội dung Thông báo số 274/TB-VKSTC ngày 15/11/2021 của VKSND tối cao, hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê.

Đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng VKSND Tỉnh trình bày một số lưu ý trong công tác thi đua khen thưởng

 

Đồng chí Tô Thị Phượng, Phó Chánh Văn phòng VKSND Tỉnh hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tham luận về những cách làm hay, hiệu quả, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua, đề nghị khen thưởng và thống kê tội phạm, trong đó chú trọng việc thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đã ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VKS ngày 25/5/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp.

Toàn cảnh hội nghị

Góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và để các đơn vị vận dụng một cách thống nhất, có hiệu quả hơn trong công tác, đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng đã giải đáp các ý kiến các vấn đề qua tham luận của các đơn vị tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND Tỉnh nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; việc nắm vững các quy định và nâng cao nhận thức, ý nghĩa của công tác thi đua góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua; chú trọng thực hiện các tiêu chí thi đua nâng cao vị trí, vai trò của Ngành. Đồng thời đồng chí đề nghị các đơn vị trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu thống kê, phục vụ có hiệu quả cao hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổng hợp báo cáo, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của Ngành;  quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phần mềm bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, có tính liên thông và ứng dụng cao trong hệ thống./.

Văn phòng tổng hợp