Xuất bản thông tin

null Thanh tra toàn diện tại Viện KSND huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Thanh tra toàn diện tại Viện KSND huyện Thanh Bình

= = = = =

Sáng ngày 22/9/2020, Đoàn kiểm tra Viện KSND dân tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, làm trưởng Đoàn, đã tổ chức, triển khai, thực hiện Quyết định số 106/QĐ-VKS ngày 09/9/2020 của  Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra việc thực hiện QCDCCS, tại Viện KSND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đ/c Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo

Qua công tác kiểm tra, nhận thấy Viện KSND huyện Cao Lãnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp; các chỉ tiêu về nghiệp vụ đơn vị đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch tài chính, tài sản công và các vấn đề khác.

Đ/c Viện trưởng, Viện KSND huyện Cao Lãnh phát biểu ý kiến trước Đoàn kiểm tra

Kết thúc cuộc Kiểm tra, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp - trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Viện KSND huyện Cao Lãnh trong thời điểm kiểm tra, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, để đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn trong những tháng cuối năm 2020.  

                                                                   Thanh tra – Khiếu tố