Xuất bản thông tin

null Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp thực hiện công tác giám sát Viện KSND huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp thực hiện công tác giám sát Viện KSND huyện Tháp Mười

Sáng ngày 25/5/2022, Đoàn giám sát số 23 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp tiến hành giám sát Kết quả hoạt động của Viện KSND huyện Tháp Mười từ ngày 01/01/2021 đến tháng 4/2022...

= = =

Thành phần tham dự gồm có đồng chí Nguyễn Văn Hiển Phó trưởng Ban Thường trực Ban nội chính Tỉnh ủy và các thành viên của đoàn giám sát. Đại diện viện KSND huyện Tháp Mười có đ/c Trần Văn Nguyên- Viện trưởng VKSND huyện Tháp Mười. Đại diện tòa án nhân dân huyện Tháp Mười có đồng chí Trần Hiến Cương- Chánh án.

Hình ảnh các đồng chí tham dự cuộc giám sát

Sau khi nghe đồng chí Nguyên báo cáo tình hình công tác kiểm sát thời gian qua. Các thành viên đoàn giám sát chất vấn nhiều vấn đề, nội dung liên quan đến hoạt động kiểm sát của đơn vị về các lĩnh vực hình sự, dân sự và đánh giá hoạt động của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười trong thời gian qua đã đạt được những kết quả như sau: Đơn vị đã ban hành các chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm để quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Trong mối quan hệ với các cơ quan Tư pháp và các cơ quan ban ngành trong Huyện, đơn vị đã ký kết các Quy chế phối hợp liên ngành để phối hợp trong giải quyết công việc. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Việc phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí……

Phát biểu kết luận buổi giám sát tại đơn vị Viện KSND huyện Tháp Mười, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong công tác kiểm sát thời gian qua. Để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác, đồng chí cũng yêu cầu đơn vị có nhiều biện pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo; đồng thời tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Tiến Sang, Hữu Hậu-VKSND huyện Tháp Mười