Xuất bản thông tin

null VKSND huyện Thanh Bình tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

VKSND huyện Thanh Bình tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Đoàn kiểm tra bí mật nhà nước thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Thanh Bình về việc kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn Huyện...

= = =

 

Sáng 26/9/2022, đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Thanh Tạo, Phó trưởng Công an huyện - Trưởng đoàn, cùng các thành viên; tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Chí Công – Huyện ủy viên, Viện Trưởng Viện KSND huyện và các đồng chí kiểm sát viên, chuyên viên.

Hình ảnh làm việc tại đơn vị

Sau khi đồng chí trưởng đoàn thông qua Quyết định và kế hoạch, Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu, máy tính….tại đơn vị trong việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Kết quả sau một buổi làm việc đoàn đã ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được, bên cạnh đó còn một số thiếu sót, cần khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, dự thảo kết luận. Đồng chí Viện trưởng ghi nhận những ý kiến đóng góp mà đoàn kiểm tra đã nêu, đồng thời hứa sẽ khắc phục ngay và đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quản lý bí mật nhà nước.

Văn Luân