Xuất bản thông tin

null Kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự huyện Hồng Ngự

Nhìn chung, Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Hồng Ngự đã thực hiện đúng các quy định trong công tác thi hành án hình sự...

= = =

      Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 86/QĐ-VKSĐT-P8 ngày 23/06/2023 về Trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự huyện Hồng Ngự.

         Ngày 17/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại  Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Hồng Ngự từ ngày 29/07/2022 đến ngày 30/6/2023.

Sau khi nghe đồng chí  Nguyễn Thắng Lợi báo cáo kết quả công tác trong kỳ. Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát trực tiếp tại buồng: giam, thăm gặp, khu vực bếp, bệnh xá, nơi lao động…  và  hồ sơ thi hành án  ngoài cộng đồng.

              

Hình ảnh đoàn làm việc tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hồng Ngự

 

Nhìn chung, Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Hồng Ngự đã thực hiện đúng các quy định trong công tác thi hành án hình sự, thực hiện tốt các chế độ ăn mặc, ở, cấp phát tư trang, học tập, lao động…đối với 07 phạm nhân (tính đến 30/6/2023). Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, đoàn trực tiếp kiểm sát nhận thấy  còn có những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý thi hành án như: Chưa lập các sổ theo Thông tư số 84/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công an đúng theo quy định.....

Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch, ngày 17/7/2023, đoàn đã công bố kết luận kiểm sát trực tiếp viêc thi hành án  hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hồng Ngự theo đúng quy định. Lãnh đạo đơn vị đã thống nhất những nội dung kết luận trực tiếp kiểm sát đã nêu và yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ liên quan đến những hạn chế, thiếu sót khắc phục ngay và sẽ báo cáo đến đoàn kiểm sát trực tiếp kết quả khắc phục.

Phòng 8 - Thanh Huyền