Xuất bản thông tin

null Kiểm sát trực tiếp tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại CQĐT huyện Tam Nông

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát trực tiếp tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại CQĐT huyện Tam Nông

Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tam Nông làm trưởng đoàn, tiến hành trực tiếp kiểm sát Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông

= = =

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Tam Nông do ông Phạm Ngọc Thà, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tam Nông làm trưởng đoàn, tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông.

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Hầu hết các nguồn tin về tội phạm đều được tiếp nhận, tiến hành phân loại, xác minh, kiểm tra làm rõ. Việc tiếp nhận thông tin về tội phạm được tập trung, có phân công cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ tổng hợp tình hình tiếp nhận và giải quyết thông tin về tội phạm nên việc tổng hợp số liệu đều đảm bảo. Quy trình thu thập, đánh giá chứng cứ được Điều tra viên thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện, khách quan, đúng quy định pháp luật ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin. Không có nguồn tin tội phạm nào để quá hạn giải quyết. Kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm đảm bảo có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, không có khiếu nại đối với các quyết định không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông còn một số tồn tại, thiếu sót. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông quán triệt cho cán bộ điều tra, Điều tra viên; chỉ đạo Công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố./.

Huỳnh Văn Chiến – Viện KSND huyện Tam Nông