Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp trực tiếp tiếp công dân

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp trực tiếp tiếp công dân

Đồng chí Phó Viện trưởng Tỉnh đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những yêu cầu của Công dân liên quan trực tiếp tới hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền

= = =

 

Thực hiện Luật Tiếp Công dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về:“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của VKSND tối cao về việc:“Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”, Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân của công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân các cấp, ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-VKSTC, ngày 09 tháng 7 năm 2020, của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2021, Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành trực tiếp tiếp công dân (ông Phạm Minh Lương, sinh năm 1966, ngụ tại số 31 đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và ông Hình Phước Thanh, sinh năm 1953, ngụ 819E/4, ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Tham dự buổi tiếp Công dân có đồng chí Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện đơn vị Thanh tra- Khiếu tố.


Đồng chí Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng tỉnh tiếp công dân

Trong không khí trang nghiêm, lịch sự, cởi mở, tận tình và chu đáo, tại buổi tiếp Công dân, đồng chí Huỳnh Hồng Việt đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những yêu cầu của Công dân liên quan trực tiếp tới hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh cùng tài liệu chứng cứ của Công dân cung cấp, đồng chí Huỳnh Hồng Việt đã phân tích, giải thích và trả lời từng nội dung liên quan đến những thắc mắc, kiến nghị để Công dân hiểu được quá trình giải quyết vụ, việc cũng như kết quả giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Công dân Hình Phước Thanh được Đồng chí Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng VKS Tỉnh, tiếp xúc ngày 24/11/2021, tại Phòng tiếp công dân VKSND tỉnh Đồng Tháp
 

Qua buổi tiếp xúc, Công dân đã được tiếp cận các quy định của pháp luật, thỏa mãn những vấn đề vướng mắc, phấn khởi tiếp thu sự giải thích và hướng dẫn của Lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Trước khi kết thúc buổi tiếp dân, Công dân được tiếp chân thành bày tỏ lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp, dù cuối năm bận nhiều công việc nhưng đã sắp xếp, bố trí thời gian tiếp xúc Công dân; tận tình, chu đáo giải thích rõ quy định pháp luật và hướng dẫn để Công dân yên tâm chấp hành theo việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền./.

                                Văn Lượng