Xuất bản thông tin

null Học tập phong cách tuyên truyền, vận động quần chúng của Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Học tập phong cách tuyên truyền, vận động quần chúng của Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc và đề cao vai trò của quần chúng nhân dân

= = = = =

       Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định việc vận động quần chúng nhân dân, tập hợp họ, hướng dẫn họ ra đấu tranh cách mạng không những là mục đích mà còn là nhiệm vụ cốt yếu hàng đầu, giữ vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với lý do này, trong tác phẩm Dân vận, được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15-10-1949 dưới bút danh X.Y.Z đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949, Người khẳng định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và hơn thế nữa, Người còn là tấm gương tuyệt vời về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Bác Hồ tại cuộc gặp mặt của Cán bộ Cao cấp toàn quân (5-1969)

       Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh cho cách mạng nên Người rất quan tâm đến việc làm tốt công tác tuyên truyền. Bác quan niệm tuyên truyền cách mạng là một hoạt động thống nhất trên ba mặt:

Thứ nhất là nhận thức về mục đích và vai trò của tuyên truyền.

Thứ hai là phương pháp tuyên truyền.

Thứ ba là yêu cầu đối với người làm công tác tuyên truyền.

Cả ba mặt luôn luôn thống nhất với nhau, liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, trong đó nhận thức mục đích đóng vai trò chủ đạo, chi phối trực tiếp đến mọi phương pháp tuyên truyền. Quá trình từ nhận thức đến phương pháp tuyên truyền đều thông qua con người cụ thể, do đó, người tuyên truyền là yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói chung và thành phố Hồng Ngự nói riêng. Nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân và chủ động ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Thành ủy viên phụ trách hỗ trợ và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khóm, ấp ở các xã, phường

Đối với đồng chí Huỳnh Văn Chiếm, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự, hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của một Đảng viên, một cán bộ ngành Kiểm sát, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đồng chí đã khẩn trương xuống địa bàn được phân công phụ trách để thực hiện việc tuyên truyền.

 

Chân dung người Viện trưởng vùng biên trên đường đến địa điểm tuyên truyền

Với kiến thức chuyên môn sẳn có của một báo cáo viên chính trị, đồng chí Huỳnh Văn Chiếm có đủ sự tự tin về khả năng tuyên truyền của mình, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp ủy địa phương giao phó. Đồng chí xác định, nhiệm vụ cụ thể là phải:

- Thực hiện việc kiểm tra, hỗ trợ các khóm, ấp của các xã, phường mình phụ trách tuyên truyền thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ trong vòng 15 ngày kể tử 00 giờ 00 ngày 14/7/2021. Hướng dẫn, đôn đốc việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố theo từng thời điểm một cách phù hợp với tinh thần quyết liệt, thần tốc.

Đồng chí chia sẽ: Chúng ta là Cán bộ trong ngành Kiểm sát, là người thực thi pháp luật, ở một góc độ nào đó, chúng ta nắm luật, hiểu rõ pháp luật hơn người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân.

        Bên cạnh đó, đồng chí còn tích cực hưởng ứng phong trào do Liên đoàn Lao động thành phố Hồng Ngự phát động chung tay tiêu thụ khoai lang tím Nhật và vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang. Tuy không nhiều nhưng đây cũng là một trong những việc làm có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tương thân tương ái, giúp đỡ người nông dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid -19. Ngoài việc tham gia vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ địa bàn, tại đơn vị đồng chí cũng tạo mọi điều kiện cho đoàn viên - Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng chống dịch song song với công tác nghiệp vụ. Cụ thể như: Tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay khử khuẩn cho 06 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Lộc; Phối hợp cụm đoàn phường An Lộc làm 100 tấm che giọt bắn...        

          Thông qua đó, để học tập phong cách tuyên truyền, vận động quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn hiện nay mỗi đảng viên cần nghiêm túc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần tư tưởng của Người, đặc biệt là phong cách tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng nhân dân. Đồng thời cụ thể hóa gắn với công việc chuyên môn của mình.

          Công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác tư tưởng nói riêng luôn giữ một vị trí quan trọng. Nhiệm vụ tuyên giáo được các cấp ủy Đảng xem như một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

          Với những đường lối, chủ trương của Đảng và những chính sách của Nhà nước hợp lòng dân như hiện nay, tin chắc rằng Việt Nam chúng ta sẽ vững bước chiến thắng đại dịch./.

Ngọc Oanh - Viện KSND TP Hồng Ngự