Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Cao Lãnh kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Cao Lãnh kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Quá trình làm việc, Thẩm phán và Kiểm sát viên đã tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng biết tác hại và hậu quả pháp lý phải chịu khi sử dụng trái phép chất ma túy...

= = =

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Ngày 9/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh phối hợp với Tòa án nhân dân huyện và Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện mở phiên họp xem xét, quyết đnh áp dng bin pháp x lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghin bt buc đi vi 03 đi tượng, các đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình lập hồ sơ, các đi tượng đu tha nhn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan có thầm quyền xác định các đối tượng đã nghiện ma túy nhưng các đối tượng này đều không đăng ký cai nghiện tự nguyện theo quy định.

Đối tượng tại phiên họp

Quá trình làm việc, Thẩm phán và Kiểm sát viên đã tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng biết tác hại và hậu quả pháp lý phải chịu khi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời cũng giải thích cho các đối tượng biết được lợi ích của việc điều trị nghiện, động viên các đối tượng chấp hành tốt nội quy của cơ sở điều trị nghiện để được xét miễn, giảm thời gian chấp hành, sớm về với gia đình.

Tại các phiên họp Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nêu rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đồng thời đề nghị Tòa án chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và thời hạn các đối tượng phải chấp hành. Qua ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết đnh áp dng bin pháp x lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghin bt buc đi vi tt c03 đi tượng vi mc thi gian chp hành phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Nguyễn Văn Tèo