Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát kết quả hoạt động của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát kết quả hoạt động của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban pháp chế làm Trưởng đoàn đến làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

= = = =

 

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2021. Chiều ngày 08/11/2021, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban pháp chế làm Trưởng đoàn đến làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp; tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng và Lãnh đạo các Phòng thuộc Viện kiểm sát Tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2021, trong năm, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh, nhưng Lãnh đạo Viện kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Ngành và địa phương trong công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; vận dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát, kiểm tra phù hợp với tình hình dịch bệnh nhưng bảo đảm đúng quy định của Ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Kết quả Ngành đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành theo tinh thần Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Quyết định 139/QĐ-VKSTC ngày 29/04/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đáng chú ý là Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tập trung thực hiện chức năng kiểm sát, chủ động phối hợp các ngành có liên quan có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời những việc thi hành án dân sự còn tồn đọng, kéo dài theo kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2020 đạt hiệu quả cao.

 Đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh trình bày báo cáo

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Kết luận tại buổi làm việc thay mặt Đoàn giám sát đồng chí Nguyễn Hữu Đức  đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Viện KSND Tỉnh đã đạt được và đề nghị Viện KSND Tỉnh trong thời gian tới với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định của pháp luật cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát đối với những vụ, việc thi hành án dân sự, hành chính còn khó khăn, vướng mắc, khác quan điểm hiện còn tồn đọng chưa thi hành xong để giải quyết dứt điểm; tăng cường công tác phối hợp các ngành có liên quan, để bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết hợp lý, trên cơ sở quy định pháp luật./.

VPTH