Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự

Ngày 31/5/2021 Viện KSND huyện Lấp Vò tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giải quyết vụ án dân sự Tranh chấp dân sự quyền sử dụng đất

= = = = =

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ trình tự thủ tục phiên tòa, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, tham gia xét hỏi và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án.

Quang cảnh phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

Kết thúc phiên tòa, Viện kiểm sát  nhân dân huyện Lấp Vò cùng với Tòa án dân huyện Lấp Vò tiến hành họp đánh giá rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên, Thẩm phán về việc chọn vụ án và tổ chức phiên tòa. Việc lựa chọn vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đáp ứng tiêu chí theo quy định của Ngành; vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều đương sự, có luật sư tham gia phiên tòa. Kiểm sát viên, Thẩm phán đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tuy nhiên, còn một số thiếu sót về công tác phối hợp, cần rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng chất lượng công tác xét xử, kiểm sát xét xử trong thời gian tới./.

Trọng Huy – VKSND huyện Lấp Vò