Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ viện kiểm sát huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ viện kiểm sát huyện Châu Thành

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng quý...

= = =

Trong thời gian qua, chi bộ Viện kiểm sát huyện Châu Thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên trong thảo luận và quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ. Các đồng chí trong chi ủy viên luôn theo dõi, phân công, lựa chọn nội dung sinh hoạt đúng định hướng.

Từ đầu 2023 đến nay, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Châu Thành đã tổ chức sinh hoạt 04 chuyên đề về: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, truy tố, hạn chế án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết vụ án hình sự”; chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng số hóa hồ sơ”; chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm theo lời Bác” và chuyên đề “Học tập nâng cao đạo đức cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Qua các buổi tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng về phê bình, chỉ trích nhau, từ đó, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây là hình thức sinh hoạt được Chi bộ Viện kiểm sát huyện Châu Thành triển khai thực hiện đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Đảng viên tham gia góp ý tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, định hướng trong năm 2024, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, xác định cụ thể thời gian, nội dung tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, ít nhất một quý sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề 01 lần, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề và đăng ký nội dung chuyên đề để báo cáo trước Chi bộ, từ đó tạo ý thức tự giác cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề từng đảng viên phải tham gia phát biểu, thảo luận, đóng góp nhằm tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề và từ đó rút ra những bài học thiết thực để từng cán bộ đảng viên học tập vận dụng trong thực tiễn công tác hàng ngày./.        

Trần Thanh Tiền - Viện KSND huyện Châu Thành