Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án

Trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 8 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án tại địa bàn...

= = =

         Thực hiện chức năng kiểm sát việc thi hành án dân sự theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Thi hành án dân sự năm 2014 sửa đổi, bổ sung và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm bảo đảm việc thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 8 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án tại địa bàn các xã Bình Thạnh, Nhị Mỹ, Mỹ Hội, Mỹ Xương và thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

ảnh: xác minh điều kiện Thi hành án

Viện kiểm sát đã có sự chuẩn bị, phối hợp tốt với các ban ngành tại địa phương. Chính quyền địa phương nơi được xác minh đã cung cấp đầy đủ thông tin, điều kiện, hoàn cảnh của các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án. Viện kiểm sát cũng đã trực tiếp đến nơi ở của một số trường hợp để xác minh và làm việc với người phải thi hành án. Qua làm việc, các trường hợp được xác minh đều có thái độ hợp tác, cung cấp thông tin trung thực, thể hiện thiện chí mong muốn sớm khắc phục điều kiện khó khăn để tiếp tục thi hành án.

Kết thúc việc xác minh, Viện kiểm sát nhận thấy việc cơ quan Thi hành án dân sự ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với các trường hợp được xác minh là đúng quy định của pháp luật./.

Quang Trí – Viện KSND huyện Cao Lãnh