Xuất bản thông tin

null Kiểm sát việc tiêu huỷ hơn 13.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát việc tiêu huỷ hơn 13.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu

ừa qua, VKSND huyện Tam Nông đã tham gia kiểm sát hoạt động của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông

= = = = =

 

Vật chứng đưa ra tiêu hủy lần này là thuốc lá điều nhập lậu của 02 Bản án hình sự đã có hiệu lực thi hành. Vật chứng thuộc diện tiêu hủy đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ, đảm bảo đúng về số lượng, chủng loại được nêu tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông. Hơn 13.700 bao thuốc lá nhiều nhãn hiệu khác nhau được tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy tại Khu vực xử lý rác thải huyện Tam Nông.

Tiêu hủy thuốc lá điều nhập lậu

Quá trình kiểm sát thấy Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục pháp luật quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án; hình thức tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án phù hợp với từng chủng loại; Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản cũng đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự./.

Huỳnh Văn Chiến